עורך דין משנה סלטון - פלילי וצווארון לבן

הכל מתחיל ביחס האישי

ואליו מצטרפים ניסיון ומקצועיות חסרת פשרות

Check sign

מצוינות

Check sign

פרפקציוניזם

Check sign

נאמנות ללקוח

Check sign

תושייה

Check sign

דיסקרטיות

Check sign

יחס אישי

עורך דין מנשה סלטון

עו״ד מנשה סלטון

עורך דין פלילי וצווארון לבן

המשרד הוקם ע"י עו"ד מנשה סלטון בשנת 2002 לאחר פרישתו ממחלקת התביעות המשטרתית במשטרת ישראל, ומאז עוסק המשרד בייצוג משפטי בתחום הפלילי והצווארון הלבן בלבד, לרבות ייצוג בשלב מעצר הימים, מעצר עד תום ההליכים, שימועים בפני רשויות התביעה, ניהול תיקים בכל ערכאות השיפוט, ערעורים ועררים.

עם ניסיון של למעלה מ-20 שנים בתחום הפלילי ניהל עו"ד סלטון תיקים מורכבים רבים במגוון רב של עבירות ובכל הערכאות השיפוט, לרבות בעבירות אלימות חמורות (רצח והריגה), עבירות סמים, עבירות כלכליות ועבירות הלבנת הון, עבירות מרמה והונאה, עבירות רכוש, עבירות לפי החוק למאבק בארגוני פשיעה, עבירות בנשק, עבירות מין, עבירות אלימות בתוך המשפחה, עבירות משמעת של שוטרים עורכי דין ועובדי מדינה, וועדות שחרורים ועתירות של אסירים, ועוד.

המשך קריאה

תחומי עיסוק

ייצוג מקצוע ועתיר ניסיון בתחומי הדין הפלילי והצווארון הלבן

בקשה להחזרת תפוס

תפיסה של נכסים על ידי המשטרה נעשית לצורך האפשרות לחלט את אותם נכסים בסוף ההליך המשפטי. חילוט הוא למעשה החרמה של נכסים על ידי המדינה או על ידי גוף הפועל מטעמה, ובדרך כלל מדובר בנכס שמקורו בביצוע עבירה פלילית (כגון גניבה או הלבנת הון) או בנכס ששימש לביצוע פשע (כגון כלי רכב או ציוד פריצה). מטרת החילוט היא הקטנת התועלת שמפיק העבריין מדבר העבירה וכיסוי הנזק שנגרם כתוצאה מביצוע העבירה.

המשך קריאה

בקשת חנינה מהנשיא

סמכות החנינה מקנה לנשיא המדינה שיקול דעת ומרחב הכרעה עצמאי, וזו למעשה הסמכות המהותית ביותר של נשיא המדינה. סעיף 11(ב) לחוק-יסוד: נשיא המדינה קובע: "לנשיא המדינה נתונה הסמכות לחון עבריינים ולהקל בעונשים על ידי הפחתתם או המרתם"

המשך קריאה

ועדת שחרורים

ועדות שחרורים פועלות מכוח חוק שחרור על תנאי ממאסר תשס"א - 2001 (בהתאם להוראת סעיפים 32 ו 33) אשר כפועל יוצא ממנו מתמנות ועדות שחרורים רגילות ומיוחדות, כאשר בין חברי ועדות אלו נכללים גם נציגי ציבור המתמנים בידי שר המשפטים. תפקיד הוועדות הוא לשקול ולהחליט האם אסיר ראוי להשתחרר על תנאי לאחר שריצה לפחות 2/3 מעונשו, בהתאם לחוק:

המשך קריאה

ייעוץ משפטי לפני חקירה

אדם שחשוד בביצוע עבירה לפי חוק כלשהו (עבירות לפי חוק העונשין, החוק לאיסור הלבנת הון, פקודת הסמים, עבירות מס, פקודת התעבורה, ועוד.....)

המשך קריאה

ייצוג בהליך מעצר ימים ומעצר עד תום ההליכים

מעצרו של אדם אשר חשוד בעבירה מסוימת, בין אם המעצר נעשה באמצעות צו מעצר עליו חתום שופט ובין אם המעצר נעשה מכוח הסמכות הנתונה לגורמי אכיפת החוק לבצע מעצר גם ללא צו שופט, הינו אחד מן ההליכים המשמעותיים ביותר עבור חשוד, והתנהלות נכונה מראשית התהליך תשפיע באופן משמעותי על אופן סיומו.

המשך קריאה

מחיקת רישום פלילי

הרישום הפלילי כולל רישומים של תוצאות הליכים משפטיים בבתי המשפט השונים (הן הליכים שהסתיימו בהרשעה והן הליכים שהסתיימו באי הרשעה), תיקים פתוחים שנמצאים בשלב חקירה והם ממתינים לבירור דין (מב"דים), וכן תיקים שנסגרו על ידי הגוף החוקר (בין אם נסגרו בעילה של חוסר ראיות מספיקות ובין אם נסגרו בעילה שהנסיבות אינן מצדיקות העמדה לדין). חשוב לדעת שתיקים שנסגרו על ידי הגוף החוקר בעילה של חוסר אשמה לא יופיעו ברישום הפלילי!

המשך קריאה

עבירות אלימות במשפחה

אלימות במשפחה הינה תופעה של הפעלת "אלימות" בין בני משפחה, כאשר אלימות זו הינה רחבת משמעות ובאה לידי ביטוי במספר רב של אופנים: פגיעה פיזית עד כדי רצח במקרים קיצוניים, התעללות נפשית, התעמרות מילולית, פגיעה מינית, איומים, השפלה, מעקבים, הטרדות, הצרת צעדים, בידוד משפחתי או חברתי, הטלת מגבלות כלכליות, השלכת חפצים, הפחדות, ועוד...

המשך קריאה

עתירות אסירים

אסירים (ובמקרים מסוימים גם עצורים) השוהים במתקני הכליאה של שירות בתי הסוהר זכאים להגיש עתירות אסירים נגד שירות בתי הסוהר והגופים הפועלים במסגרתו (כגון וועדת אלימות במשפחה, משטרת ישראל, וכדומה) בקשר לתנאי כליאתם (חופשה, מעבר לבית סוהר אחר, סיווג, וכל שאר תנאי הכליאה). המשיבים לעתירה הם בד"כ שירות בתי הסוהר ומשטרת ישראל.

המשך קריאה

שימוע לפני הגשת כתב אישום

העמדה לדין פלילי של אדם עלולה להשפיע באופן מהותי על שמו הטוב ולפגוע במעמדו החברתי, עיסוקו, מקור פרנסתו, משפחתו, מצבו הנפשי וכיוצא באלה. לפיכך, קבע המחוקק כי ככלל, בטרם יועמד אדם לדין בעבירת פשע (עבירה שהעונש עליה הוא מעל 3 שנות מאסר), חלה חובה להודיע לו על האפשרות כי יועמד לדין, ולאפשר לו להשמיע טענותיו כנגד ההעמדה לדין. זאת, למעט במקרים שפורטו בחוק.

המשך קריאה

עבירות סמים

הידעתם? עבירות סמים נחשבות לעבירות שהעונשים עליהן הוא מהחמורים שיש בספר החוקים! כך לדוגמא העונש על החזקת סם לצריכה עצמית הוא עד 3 שנות מאסר, העונש על החזקת סם שלא לצריכה עצמית הוא עד 20 שנות מאסר, והעונש על ייבוא, סחר, הספקה או כל עסקה אחרת בסם הוא עד 20 שנות מאסר - וכל אלו ללא קשר לסוג הסם!!!! עורך דין לעבירות סמים יעניק לכם את הסיוע הדרוש למצב זה.

המשך קריאה

עבירות משמעת של שוטרים ועורכי דין (ביד"ם)

משטרת ישראל היא הגוף המופקד על אכיפת החוק, על המלחמה בפשיעה ועל שמירת הסדר הציבורי. המשטרה נדרשת למאמץ מתמיד למציאת האיזון הנאות בין הצורך לשמור על האינטרסים של החברה ולהגן על השוטרים במהלך ביצוע תפקידם ובין הצורך לשמור על האינטרסים של הפרט ולמנוע פגיעה בזכויותיו במקרים של התנהגויות פסולות של שוטרים, שהם משרתי הציבור. במשטרה משרתים בממוצע כ-30,0000 שוטרים ועוד כ-33,000 מתנדבים.

המשך קריאה

עבירות מין

עבירות המין המהוות עבירה פלילית מפורטות בחוק העונשין (סימן ה' בפרק י' שעניינו פגיעות גוף) והן הורחבו תחת החוק למניעת הטרדה מינית תשנ"ח - 1998 בו עבירות המין מהוות הן עבירה פלילית והן עוולה אזרחית בגינה בית המשפט רשאי לפסוק פיצוי שלא יעלה על סך 120,000 שקלים חדשים, ללא הוכחת נזק. חשוב לדעת כי לעניין עבירה לפי סימן זה, אחת היא אם העושה עשה את המעשה או גרם שהמעשה ייעשה בו או באדם אחר.

המשך קריאה

עבירות בנשק

עבירות בנשק מעוגנות בעיקר בסעיף 144 לחוק העונשין (שם נקבע מהי ההגדרה של "נשק, מהן העבירות הקשורות בנשק, ועוד עניינים הקשורים לכך) וכן בסעיף 340 א לחוק העונשין שעניינו ירי מנשק חם.

המשך קריאה

עבירות המתה

ביום 10.07.19 לאחר מעל עשור של דיונים בכנסת, נכנס לתוקפו תיקון 137 לחוק העונשין שהביא את  "הרפורמה בעבירות המתה" – רפורמה המסווגת מחדש את עבירות הרצח וכוללת מדרג עבירות המתה שלא היו קיימות עד כה.

המשך קריאה

עבירות כלכליות והלבנת הון

כחלק מהמאבק הבינלאומי בפשיעה החמורה ובהלבנת הון, נחקק בישראל בשנת 2000 חוק איסור הלבנת הון. החקיקה בוצעה על רקע הדרישות הבינלאומיות שקבע ארגון ה-FATF (Financial Action Task Force)  ולאור רצונה של מדינת ישראל לעמוד בדרישות אלו ולהצטרף למאמץ הבינלאומי במאבק בהלבנת הון - מאמץ שנראה היה כמחויב במציאות הפיננסית נחדש שנוצרה בעולם.

המשך קריאה

עבירות מרמה והונאה

דו"ח מבקר המדינה לשנת 2019 קובע כי המשטרה מגישה כתבי אישום רק ב-6.5% ממקרי התלונות בגין עבירות רכוש, בכללן עבירות מרמה והונאה, וכי מרבית התלונות נסגרות בתוך פחות משבוע בעילה של עבריין לא נודע. רק באחד מכל 15 תיקים מוגש כתב אישום.

המשך קריאה

גרימת מוות ברשלנות

בנסיבות של גרימת מוות ברשלנות במדינת ישראל ישנן שלוש עבירות המתה מרכזיות המחולקות לתת סעיפים על פי מקרי העבירות השונים. ביום 10.07.19 לאחר מעל עשור של דיונים בכנסת, נכנס לתוקפו תיקון 137 לחוק העונשין שהביא את "הרפורמה בעבירות המתה" - רפורמה המסווגת מחדש את עבירות הרצח וכוללת מדרג עבירות המתה שלא היו קיימות עד כה.

המשך קריאה

עורך דין הגנת הפרטיות

פגיעה בפרטיות של אדם נחשבת לעוולה אזרחית הנכללת תחת פקודת הנזיקין שבה נגרם נזק לאדם פלוני כתוצאה ממעשה או מחדל של אדם אחר אשר פגע בפרטיותו. על פי החוק, פגיעה בפרטיות נחשבת גם לעבירה פלילית במידה ונעשתה במזיד. חוק הגנת הפרטיות למעשה מגדיר מספר פעולות הפוגעות בפרטיותו של אדם ובגינן האדם הנפגע יכול להגיש קובלנה כנגד הפוגע. בכתבה הבאה אנו נסביר את לשון החוק, אילו סוגי קובלנה ניתן להגיש, העונשים הצפויים לנתבע בחוק ואיך עו"ד יכול לעזור במקרה זה.

המשך קריאה

לקוחות ממליצים

"אין לי מילים איך להודות לך על כל מה שעשית בשבילנו. אני כל כך שמחה שפגשנו אותך בזמן והצלחנו להציל את הבן שלי שהסתבך עם החברים שלו. היום הוא חזר לכדורגל, סיים בהצטיינות את בית הספר, וקיבלו אותו להתגייס לצבא כי התיק שלו נמחק לגמרי. היית לא רק העורך דין שלנו, היית גם החבר שלנו והנשמה שלנו, תודה"

"מנשה היקר, ללא הטיפול המסור והמקצועי שלך הייתי מאבד את כל מה שיש לי בחיים, את העסק שבניתי, את האישה, ואת הילדים. התיק היה מורכב וקשה, עברנו מסע ארוך ביחד אבל בסוף זה היה שווה. הכול נעשה במקצועיות ובצניעות שרק מי שמכיר אותך יודע על מה אני מדבר. זכיתי להכיר חבר לחיים, ומקווה שנמשיך להיפגש רק באירועים משמחים"

דילוג לתוכן