עורך דין משנה סלטון - פלילי וצווארון לבן

בקשת חנינה לנשיא המדינה

פסילת שופט - מתי?

"אסור לדיין לדון למי שהוא אוהבו אף על פי שאינו שושבינו ולא ריעו אשר כנפשו ולא למי ששונאו אף על פי שאינו אויב לו ולא מבקש רעתו. אלא צריך שיהיו שני בעלי דינים שוין בעיני הדיינים ובלבם, ואם לא היה מכיר את אחד מהם ולא מעשיו אין לך דיין צדק כמוהו" (הרמב"ם, משנה תורה, הלכות סנהדרין, פרק כג, הלכה ו). מהו הרציונל העומד מאחורי האפשרות לפסול שופט מלשבת בתיק? האפשרות לפסול שופט נגזרת למעשה מהזכות למשפט הוגן אשר הינה זכות יסוד הנמנית על עיקרי הצדק הטבעי. מאחורי זכות זו עומדים שני עקרונות עיקריים: העקרון לפיו כל בעל דין הינו בחזקת…

פסילת שופט - מתי?

מאמרים נוספים