עורך דין משנה סלטון - פלילי וצווארון לבן

ייעוץ משפטי לפני חקירה

אמצעי חקירה ותחבולות בחקירה

רשויות אכיפת החוק (משטרה, רשות המיסים, ורשויות אכיפה אחרות) משתמשות כדבר שבשגרה באמצעי חקירה כדי להגיע אל התוצאה המיוחלת והאופטימאלית מבחינתן: הודאה של החשוד בעשיית מעשה העבירה. במקביל, משתמשות רשויות האכיפה באמצעי חקירה כלפי עדים אשר עדותם אמורה בסופו של דבר להפליל את החשוד שבידיהם. מבחינת החוק והפסיקה, לעומת זאת, תפקיד רשויות החוק, בהפעילן אמצעי חקירה כלפי חשודים או עדים, הינו להגיע אל חקר האמת בין אם הוא תואם את התיאוריה הראשונית של המשטרה לגבי מיהותו של מבצע העבירה, ובין אם לאו. החוק מעמיד לרשות המשטרה סמכויות חקירה נרחבות, לרבות סמכות מעצרו של אדם לצורכי חקירה, ובצדן מגבלות שנועדו להבטיח…

אמצעי חקירה ותחבולות בחקירה

מאמרים נוספים

דילוג לתוכן