עורך דין משנה סלטון - פלילי וצווארון לבן

מאמרים

הכרעת דין וגזר דין במשפט הפלילי

הכרעת דין וגזר דין במשפט הפלילי

פסק דין פלילי מורכב מ- 2 חלקים:

1. הכרעת דין –החלק בו קובע בית המשפט האם הנאשם מורשע או מזוכה

2. גזר דין – קביעת העונש במקרה של הרשעה

הכרעת דין של זיכוי

ניתן כאשר התביעה לא הוכיחה את אשמתו של הנאשם או שקיים ספק סביר באשמתו.

הכרעת דין של הרשעה

ניתן אם התביעה הוכיחה את אשמתו של הנאשם או שהוא מודה באשמה בפני בית המשפט.

נאשם בפלילים רשאי לערער על פסק דין שניתן לגביו על ידי הערכאה הראשונה (בית המשפט הראשון שדן בעניינו) תוך 45 יום.

ערעור פלילי יכול להיות מופנה כנגד ההרשעה ולחילופין נגד העונש או רק כנגד חומרת העונש בלבד.

ערעור כנגד ההרשעה

הכלל הוא שבית המשפט שדן בערעור לא יתערב בממצאי מהימנות, כגון: אמינות העדים, שאלת הזיהוי וכו' שנקבעו על ידי הערכאה הראשונה, שכן התרשמותה היא בלתי אמצעית.

יחד עם זאת, ייתכנו מקרים מיוחדים בהם ערכאת הערעור כן תתערב בממצאי מהימנות, למשל במקרה בו בית המשפט בערכאה הראשונה נתן אמון בגרסתו של עד אשר דבריו אינם מתיישבים עם יתר הראיות והעדויות בתיק.

לפיכך, רצוי ככל שניתן לשלב בערעור פלילי המוגש כנגד ההרשעה טענות משפטיות  ולפיכך מומלץ להגיש ערעור באמצעות עורך דין פלילי.

ערעור כנגד העונש

בית המשפט הדן בערעור אינו ראשי להמיר בעונשו של המערער אלא אם הצד שכנגד (התביעות או הפרקליטות) הגיש ערעור על קולת העונש.

השיקול המרכזי שנשקל בדיון בערעור כנגד חומרת העונש ובקשה להקלה הוא האם סטה בית המשפט שגזר את העונש ממדיניות הענישה הראויה באותו מקרה.

בנוסף, ישנה חשיבות רבה להוכחת שינוי נסיבות ונסיבות אחרות אשר עשויות להצדיק התערבות והקלה בעונש.

מומלץ לפנות לעורך דין פלילי לשם הגשת הערעור הפלילי וייצוג בבית המשפט לערעורים.

מאמרים נוספים

דילוג לתוכן