עורך דין משנה סלטון - פלילי וצווארון לבן

מאמרים

הצתה בכרמל - היבטים פליליים

הצתה בכרמל – היבטים פליליים

לעבירת ההצתה ישנן מספר פנים ועל כן העונש משתנה כפי שיובהר להלן ברשימה קצרה שלפניכם.

העבירה העיקרית הינה סעיף 448 לחוק העונשין ולפיו מי שגורם להצתה של דבר אשר אינו שייך לו דינו 15 שנות מאסר.
מי שמצית דבר לא לו ואשר שייך למדינה לדוגמה אתר טבעצמחיהאו בביטחונם של הגרים בסביבה הרי שדינו 20 שנות מאסר.

לעומת העונשים החמורים שמוצא המחוקק לנכון להשית על המציתים בכוונה רכוש אשר אינו שייך להם בא סעיף 449 לחוק העונשין ומדבר על מקרה שבו המצית גרם ברשלנות לשריפה של דבר אשר אינו שייך לו.

במקרה זה ראה המחוקק שלא להחמיר עם המצית שכן מעשיו בוצעו עקב רשלנותו ולא מתוך כוונה לגרום נזק לרכושו של האחרעל כן העונש במקרה זה עומד על שנות מאסר בלבד.

סעיף נוסף בחוק העונשין אשר מדבר על גרימת אש הינו 338. על פי סעיף זה מי שמשחק באש או בחומר לקיח או נפיץ וזאת בדרך רשלנית שיש בה לסכן חיי אדם או לגרום לאנשים לחבלה הרי שדינו שנות מאסר.

לכן באירוע שהיה לאחרונה ביערות הכרמל ושבו נשרפו רבבות דונמים של חורש טבעי יהיה על משטרת ישראל למצוא את האשם ולאחר מכן לחקור ולברר האם מעשיו נעשו מתוך כוונה לגרום לנזק העצום או שנעשו מתוך רשלנות.

מאמרים נוספים

דילוג לתוכן