עורך דין משנה סלטון - פלילי וצווארון לבן

עבירות אלימות חמורות

חקירת קטינים כחשודים

רקע חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), תשל"א-1971 (המכונה בפי אנשי עולם המשפט "חוק הנוער") מסדיר את האופן שבו יש לחקור קטין החשוד בביצוע עבירה, שחרור ממעצר והליכים שלפני משפטו של הקטין. בהמשך להמלצות שתי וועדות ציבוריות בראשות שופט בית המשפט העליון נכנס לתוקפו בחודש יולי 2009 תיקון מס' 14 לחוק הנוער אשר במסגרתו, בין היתר, נקבעו הכללים לחקירת קטין החשוד בביצוע עבירה, וכן הוחלו על קטינים תקופות מעצר קצרות מאלו שחלות על בגירים, וזאת על מנת להקטין את הנזק שעלול להיגרם להתפתחותו של קטין כתוצאה משהייה ארוכה במעצר. מטרת התיקון הייתה שיפור ההגנה על זכויותיו של קטין חשוד או…

חקירת קטינים כחשודים

מאמרים נוספים

דילוג לתוכן