עורך דין משנה סלטון - פלילי וצווארון לבן

עבירות אלימות חמורות

עבירה של תקיפת זקן

בשנת 2008 ולאחר מקרים רבים של תקיפה ושוד של אנשים מבוגרים בישראל, הכניס המחוקק תיקון לחוק העונשין (סעיף 368ו לחוק העונשין) הקובע ענישה מחמירה לאדם המורשע בעבירה של תקיפת זקן. מיהו זקן? בהתאם לחוק העונשין, "זקן" הינו אדם שמלאו לו 65 שנים. העבירות של תקיפת זקן המוגדרות בסעיף 368ו לחוק וחומרת הענישה בגינן, זהות לעבירות המוגדרות בסעיף 368ב לחוק העונשין (תקיפת קטין או חסר ישע). מיקומה של העבירה בספר החוקים תחת עבירות כלפי קטינים ונכים, וכן הגדרתה בהקבלה לתקיפת קטינים וחסרי ישע, נועדו להשוות בין האוכלוסיות השונות אשר כולן נתפסו על ידי המחוקק כאוכלוסיות חלשות הזקוקות להגנה בצורה זהה. וחשוב…

עבירה של תקיפת זקן

מאמרים נוספים