עורך דין משנה סלטון - פלילי וצווארון לבן

עבירות אלימות

אמצעי חקירה ותחבולות בחקירה

רשויות אכיפת החוק (משטרה, רשות המיסים, ורשויות אכיפה אחרות) משתמשות כדבר שבשגרה באמצעי חקירה כדי להגיע אל התוצאה המיוחלת והאופטימאלית מבחינתן: הודאה של החשוד בעשיית מעשה העבירה. במקביל, משתמשות רשויות האכיפה באמצעי חקירה כלפי עדים אשר עדותם אמורה בסופו של דבר להפליל את החשוד שבידיהם. מבחינת החוק והפסיקה, לעומת זאת, תפקיד רשויות החוק, בהפעילן אמצעי חקירה כלפי חשודים או עדים, הינו להגיע אל חקר האמת בין אם הוא תואם את התיאוריה הראשונית של המשטרה לגבי מיהותו של מבצע העבירה, ובין אם לאו. החוק מעמיד לרשות המשטרה סמכויות חקירה נרחבות, לרבות סמכות מעצרו של אדם לצורכי חקירה, ובצדן מגבלות שנועדו להבטיח…

אמצעי חקירה ותחבולות בחקירה

מאמרים נוספים

בקשה להסגרה למדינה אחרת בחו

בקשה להסגרה למדינה אחרת בחו"ל

(על יסוד הנחיות היועץ המשפטי לממשלה וסקירה משפטית של הלשכה המשפטית בכנסת) רקע כללי הסגרה היא העברתו של חשוד, נאשם או עבריין נמלט לידיה של המדינה שבה הוא ביצע את…

המשך קריאה
חקירת קטינים כחשודים

חקירת קטינים כחשודים

רקע חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), תשל"א-1971 (המכונה בפי אנשי עולם המשפט "חוק הנוער") מסדיר את האופן שבו יש לחקור קטין החשוד בביצוע עבירה, שחרור ממעצר והליכים שלפני משפטו…

המשך קריאה
עבירה של תקיפת זקן

עבירה של תקיפת זקן

בשנת 2008 ולאחר מקרים רבים של תקיפה ושוד של אנשים מבוגרים בישראל, הכניס המחוקק תיקון לחוק העונשין (סעיף 368ו לחוק העונשין) הקובע ענישה מחמירה לאדם המורשע בעבירה של תקיפת זקן.…

המשך קריאה
הכרעת דין וגזר דין במשפט הפלילי

הכרעת דין וגזר דין במשפט הפלילי

פסק דין פלילי מורכב מ- 2 חלקים: 1. הכרעת דין –החלק בו קובע בית המשפט האם הנאשם מורשע או מזוכה 2. גזר דין – קביעת העונש במקרה של הרשעה הכרעת דין…

המשך קריאה
עבירות פליליות של קטינים על רקע שימוש באלכוהול

עבירות פליליות של קטינים על רקע שימוש באלכוהול

האם מותר לקטין לשתות אלכוהול? בניגוד לשימוש והחזקה של סמים שהם מהווים עבירות פליליות מובהקות, שימוש והחזקת אלכוהול גם על ידי קטינים אינם עבירה פלילית, שכן החוק אינו אוסר על…

המשך קריאה
דילוג לתוכן