עורך דין משנה סלטון - פלילי וצווארון לבן

עבירות אלימות

הכרעת דין וגזר דין במשפט הפלילי

פסק דין פלילי מורכב מ- 2 חלקים: 1. הכרעת דין –החלק בו קובע בית המשפט האם הנאשם מורשע או מזוכה 2. גזר דין – קביעת העונש במקרה של הרשעה הכרעת דין של זיכוי ניתן כאשר התביעה לא הוכיחה את אשמתו של הנאשם או שקיים ספק סביר באשמתו. הכרעת דין של הרשעה ניתן אם התביעה הוכיחה את אשמתו של הנאשם או שהוא מודה באשמה בפני בית המשפט. נאשם בפלילים רשאי לערער על פסק דין שניתן לגביו על ידי הערכאה הראשונה (בית המשפט הראשון שדן בעניינו) תוך 45 יום. ערעור פלילי יכול להיות מופנה כנגד ההרשעה ולחילופין נגד העונש או רק כנגד חומרת העונש…

הכרעת דין וגזר דין במשפט הפלילי

מאמרים נוספים