עורך דין משנה סלטון - פלילי וצווארון לבן

שירותים

בקשה להחזרת תפוס

תפיסה של נכסים על ידי המשטרה נעשית לצורך האפשרות לחלט את אותם נכסים בסוף ההליך המשפטי. חילוט הוא למעשה החרמה של נכסים על ידי המדינה או על ידי גוף הפועל מטעמה, ובדרך כלל מדובר בנכס שמקורו בביצוע עבירה פלילית (כגון גניבה או הלבנת הון) או בנכס ששימש לביצוע פשע (כגון כלי רכב או ציוד פריצה). מטרת החילוט היא הקטנת התועלת שמפיק העבריין מדבר העבירה וכיסוי הנזק שנגרם כתוצאה מביצוע העבירה.

בקשה להחזרת תפוס

תפיסה של נכסים על ידי המשטרה נעשית לצורך האפשרות לחלט את אותם נכסים בסוף ההליך המשפטי. חילוט הוא למעשה החרמה של נכסים על ידי המדינה או על ידי גוף הפועל מטעמה, ובדרך כלל מדובר בנכס שמקורו בביצוע עבירה פלילית (כגון גניבה או הלבנת הון) או בנכס ששימש לביצוע פשע (כגון כלי רכב או ציוד פריצה). מטרת החילוט היא הקטנת התועלת שמפיק העבריין מדבר העבירה וכיסוי הנזק שנגרם כתוצאה מביצוע העבירה.

במדינת ישראל מוקנית לבתי המשפט סמכות להורות על חילוט מכוחה של פקודת הסמים וכן מכוחם של מספר חוקים נוספים, לרבות פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש), חוק איסור הלבנת הון, וחוק חילוט רווחים מפרסומים שעניינם עבירות.

כדאי לדעת שחילוט הוא שלב שבא לאחר הליך שנקרא "תפיסה", במסגרתו תופסת המשטרה או רשות אכיפה אחרת (כגון רשות המיסים על זרועותיה השונות) את הנכסים כבר, ולפעמים אף טרם, מעצרו של החשוד. התפיסה יכולה להיעשות באופן של תפיסה פיזית של נכסים (כגון תפיסה של רכב, תכשיטים, כספים, רכוש, ציוד ששימש לביצוע העבירה וכדומה) או באופן של תפיסה ברישום (בקשה להחזרת תפוס דוגמא עיקול של זכויות בתאגידים,  זכות במקרקעין, דירות, חשבונות בנק והכספים המופקדים בהם, כספים אחרים המופקדים בקופות שונות, וכדומה).

בקשה להחזרת תפוס
הגשת בקשה להחזרת תפוס (צילום: shutterstock)

לשם ההמחשה, ניקח מקרה של אדם שנוהג לנסוע עם הרכב של אביו, להגיע לביתם של לקוחותיו  ולמכור להם סמים מסוגים שונים, אך שלא ידע שהמשטרה מבצעת האזנת סתר לטלפון שלו ומפעילה סוכן משטרתי סמוי אשר רוכש ממנו סמים. ביום בו אותו אדם ייעצר תדאג המשטרה לתפוס את חשבונות הבנק שלו על ידי הטלת עיקול, לתפוס את הרכב באמצעותו הוא הפיץ את הסמים, לתפוס כסף במזומן ורכוש יקר ערך שנמצא בביתו. במסגרת החקירה תנסה המשטרה לאסוף ראיות כדי שהתביעה תוכל להוכיח בהמשך שאותו אדם צבר את ממנו (רכוש וכספים) מהרווחים שהפיק ממכירת הסמים, וכן ראיות שהרכב שימש אותו כדי לבצע את עבירות הסחר בסמים. כבר עם הגשת כתב האישום נגד אותו אדם, תציין התביעה בכתב האישום שבכוונתה לבקש מבית המשפט להכריז על אותו אדם כ"סוחר סמים", וכן שתבקש לחלט את כל הנכסים שנתפסו.

חשוב לדעת שבמצב כזה יכול למצוא אותו אדם את עצמו חסר כל, ללא כסף כדי לממן את הגנתו המשפטית או כדי לקיים את בני משפחתו באופן הבסיסי ביותר, אך כדאי לדעת שגם עו"ד פלילי יכול, בנסיבות מסוימות ובהתקיים תנאים מסוימים, להגיש לבית המשפט "בקשה להשבת תפוס" כבר בשלב המעצר כדי להשיב לחשוד את הנכסים שהמשטרה תפסה, או לפחות חלקם, וכך לדוגמא במקרה שתיארנו למעלה להשיב לאביו של החשוד את הרכב.

ראה גם: עבירות סמים

דילוג לתוכן