עורך דין משנה סלטון - פלילי וצווארון לבן

שירותים

עבירות מרמה והונאה

דו"ח מבקר המדינה לשנת 2019 קובע כי המשטרה מגישה כתבי אישום רק ב-6.5% ממקרי התלונות בגין עבירות רכוש, בכללן עבירות מרמה והונאה, וכי מרבית התלונות נסגרות בתוך פחות משבוע בעילה של עבריין לא נודע. רק באחד מכל 15 תיקים מוגש כתב אישום.

עבירות מרמה והונאה

דו"ח מבקר המדינה לשנת 2019 קובע כי המשטרה מגישה כתבי אישום רק ב-6.5% ממקרי התלונות בגין עבירות רכוש, בכללן עבירות מרמה והונאה, וכי מרבית התלונות נסגרות בתוך פחות משבוע בעילה של עבריין לא נודע. רק באחד מכל 15 תיקים מוגש כתב אישום.

לפי הדו"ח, 92% מהתלונות המוגשות על ידי אזרחים בגין עבירות רכוש, הכוללות מקרים של מרמה והונאה, נסגרות על ידי המשטרה. כמו כן, נמצא כי הטיפול בהם לוקה בחסר. על פי הממצאים, המשטרה כמעט ולא מבצעת פעולות חקירה לאיתור חשודים. כך לדוגמא בתיקי גניבת אשראי שנבחנו, למעט בתיק אחד, לא פנתה המשטרה לחברת האשראי בכדי לברר האם בוצע בכרטיס שימוש בניסיון לאתר את הגנב.

המבקר מסיים וקובע כי למרות שעבריינות רכוש, ובכללן עבירות מרמה והונאה, היא אחד הגורמים העיקריים לפגיעה בביטחון האישי, הרי שממצאי הביקורת מעלים כי המשטרה אינה נותנת מענה הולם לטיפול בעבירות אלה ואינה מצליחה ליצור הרתעה כלפי העבריינים.

ביצוע עבירות מרמה והונאה

אז מהן העבירות המוגדרות כעבירות מרמה והונאה?

מרמה והונאה הן עבירות הנמצאות תחת המושג "עבירות רכוש" – מושג הכולל בתוכו עבירות רבות שהמשותף להן ההיא המטרה של העבריין להשיג את רכושו של קורבן העבירה שלא כדין, כאשר קורבן העבירה יכול להיות אדם, תאגיד ואפילו אחת מרשויות המדינה (כמו רשות המיסים).

בחוק העונשין ניתן למצוא עבירות ברכוש תחת פרק י"א שכותרתו: "פגיעה ברכוש". מבין העבירות הבולטות שניתן למצוא תחת פרק זה ניתן למצוא את:

  • עבירות הגניבה ומעין הגניבה (לדוגמה עבירת הגניבה, גניבה בידי עובד ציבור, גניבה ממעביד, גניבה בידי מנהל, גניבה בידי מורשה, נטילת חשמל או מים);
  • עבירות השוד (לדוגמה עבירות שוד ודרישת נכס באיומים);
  • עבירות פריצה והתפרצות (לדוגמה פריצה והתפרצות לבית מגורים, לבית עסק או לבית תפילה, והחזקת מכשירי פריצה);
  • עבירות של החזקה וקבלה של נכסים גנובים;
  • עבירות הקשורות ברכב (גניבת רכב, שימוש ברכב ללא רשות, גניבה מרכב או פירוק רכב, פריצה לרכב, חבלה לרכב במזיד, שינוי זהות של רכב ומסחר בחלקי רכב גנובים);
  • עבירות מרמה סחיטה ועושק (לדוגמה קבלת דבר במרמה או בתחבולה, זיוף, שימוש במסמך מזויף, רישום כוזב במסמכי תאגיד, מרמה והרת אמונים בתאגיד, סחיטה באיומים או כוח, עושק והוצאת שיק ללא כיסוי);
  • עבירות הונאה (לדוגמה הונאת נושים והתחזות לאחר);
  • עבירות הסגת גבול (לדוגמה הסגת גבול כדי לעבור עבירה);
  • עבירות היזק לרכוש (לדוגמה הצתה, גרימת שריפה ברשלנות, היזק בזדון לרכוש והיזק לבעל חיים);

חשוב לדעת כי המושג עבירות רכוש יכול להתפרש גם לעבירות אחרות שעניינן השגת רכושו של אחר שלא כדין, כך לדוגמה עבירות תחת החוק לאיסור הלבנת הון וזיוף כספים.

מהו העונש על עבירות מרמה והונאה?

ובכן, לשאול מהו העונש בגין עבירת מרמה והונאה זה בערך כמו לשאול כמה יעלה לי רכב? מגוון העבירות הוא עצום והענישה רחבה ומשתנה מעבירה לעבירה, וכמשקללים את כל הגורמים הרלוונטיים למקרה הספציפי של הנאשם לפי תיקון 113 לחוק העונשין ואת טיב הראיות בתיק, הרי שהמנעד יכול נוע בין עונש של מע"ת וקנס (לעתים אף אי הרשעה) עד לשנות מאסר רבות מאחורי סורג ובריח.

לשם קביעת מתחם העונש ההולם בעבירות מרמה והונאה יינתן משקל, בין היתר, לסכום ההונאה, התחכום בביצוע העבירות, זהות נפגעי העבירה (קשישים, חסרי ישע, תאגידים, וכדומה), האם מדובר במבצע יחיד או בהתארגנות של מספר עבריינים, השימוש באמצעים טכנולוגיים לשם ביצוע העבירה, גבולות העבירה (האם מדובר בעבירה שבוצעה רק בישראל או שמא מדובר בעבירה חוצת גבולות), האפשרות להחזיר לנפגעי העבירה את סכום הגניבה, מספר נפגעי העבירה, משך הזמן של העשייה העבריינית, והיחס שבין העבריין לבין נפגעי העבירה (כמו לדוגמא בין פקיד בנק ללקוחותיו של הבנק).

במקרה כזה מומלץ שעו"ד פלילי מנוסה יעיין בתיק ובחומר הראיות שבו, ישקלל את כל הגורמים הרלוונטיים, ורק לאחר מכן ייתן את חוות דעתו לעניין העונש ההולם בנסיבותיו המיוחדות של כל תיק ותיק, ויעריך מהו העונש המתאים לנאשם הספציפי בתוך אותו מתחם של עונש הולם.

דילוג לתוכן