עורך דין משנה סלטון - פלילי וצווארון לבן

עבירות רצח

הצתה בכרמל - היבטים פליליים

לעבירת ההצתה ישנן מספר פנים ועל כן העונש משתנה כפי שיובהר להלן ברשימה קצרה שלפניכם. העבירה העיקרית הינה סעיף 448 לחוק העונשין ולפיו מי שגורם להצתה של דבר אשר אינו שייך לו דינו 15 שנות מאסר. מי שמצית דבר לא לו ואשר שייך למדינה לדוגמה אתר טבע, צמחיה, או בביטחונם של הגרים בסביבה הרי שדינו 20 שנות מאסר. לעומת העונשים החמורים שמוצא המחוקק לנכון להשית על המציתים בכוונה רכוש אשר אינו שייך להם בא סעיף 449 לחוק העונשין ומדבר על מקרה שבו המצית גרם ברשלנות לשריפה של דבר אשר אינו שייך לו. במקרה זה ראה המחוקק שלא להחמיר עם המצית שכן מעשיו בוצעו עקב רשלנותו ולא מתוך כוונה לגרום נזק לרכושו של האחר. על כן העונש במקרה זה עומד…

הצתה בכרמל - היבטים פליליים

מאמרים נוספים