עורך דין משנה סלטון - פלילי וצווארון לבן

שירותים

מחיקת רישום פלילי

הרישום הפלילי כולל רישומים של תוצאות הליכים משפטיים בבתי המשפט השונים (הן הליכים שהסתיימו בהרשעה והן הליכים שהסתיימו באי הרשעה), תיקים פתוחים שנמצאים בשלב חקירה והם ממתינים לבירור דין (מב"דים), וכן תיקים שנסגרו על ידי הגוף החוקר (בין אם נסגרו בעילה של חוסר ראיות מספיקות ובין אם נסגרו בעילה שהנסיבות אינן מצדיקות העמדה לדין). חשוב לדעת שתיקים שנסגרו על ידי הגוף החוקר בעילה של חוסר אשמה לא יופיעו ברישום הפלילי!

מחיקת רישום פלילי

למי מותר לקבל מידע על אדם מהמרשם הפלילי?

הרישום הפלילי במדינת ישראל מנוהל ומוסדר באמצעות חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ”א – 1981. בחוק זה מוסדרים כללי ההתיישנות של הרישום הפלילי וכללי מחיקתו, וכן מי יהיו הגופים והגורמים אשר רשאים לקבל מידע ממאגר הרישום הפלילי, כאשר הנחת היסוד כפי שהיא מובאת בסעיף 3 לחוק הינה כי:

"המרשם יהיה חסוי ולא יימסר מידע ממנו אלא לפי חוק זה".

כדאי לדעת שלמרות הפרקטיקה הנוהגת, מעסיק אשר אינו נמנה ברשימת הגופים הרשאים לקבל מידע מהמרשם הפלילי אינו רשאי לבקש ממועמד לעבודה או מעובד שימציא לו העתק מהרישום הפליל (מה שנקרה בשפת היום יום "תעודת יושר"). בעניין זה קובע החוק:

"מי שהשיג או דרש מן המרשם, במישרין או בעקיפין, מידע שאינו זכאי לקבלו, דינו – מאסר שנה"

ברשימת הגופים הרשאים לקבל מידע מהמרשם הפלילי ניתן למצוא את הגופים הבאים: משטרת ישראל, שירות הביטחון הכללי, המשטרה הצבאית, ומחלקת בטחון שדה של צה"ל, המוסד, משרדי ממשלה שונים, בתי המשפט, וכדומה.

מה שבטוח, אם אתה מחפש עבודה בחנות בקניון והמעסיק מבקש ממך העתק מהרישום הפלילי (תעודת יושר) אזי הוא בהחלט עובר על החוק ואתה ממש לא חייב להמציא העתק מהרישום הפלילי שלך. מה שכן, להיות צודק ולא חכם עלול לעלות לך בלהתקבל אל מקום העבודה המיוחל…

כדאי לדעת שכל אדם יכול לגשת אל כל תחנת משטרה ולבקש שינפיקו לו העתק מהרישום הפלילי שלו (גם האם הוא חסר רישום כלשהו), בכפוף להזדהות האמצעות תעודת זהות. הנפקת הפלט איננה כרוכה בתשלום.

מחיקת רישום פלילי עורך דין מנשה סלטון
מחיקת רישום פלילי – עורך דין מנשה סלטון (צילום:shutterstock)

התיישנות של רישום פלילי

התיישנות של רישום פלילי חלה על אך ורק במקרים בהם אדם הועמד לדין והוא הורשע בבית המשפט בעבירה המיוחסת לו בכתב האישום (התיישנות לפי חוק המרשם הפלילי לא חלה על תיקי חקירה פתוחים או סגורים), כאשר תקופת ההתיישנות נגזרת ישירות מהעונש אשר הושת על הנאשם על ידי בית המשפט. המשמעות היא שרישום פלילי שהתיישן הופך למעשה לנסתר מעיני חלק מהגופים, וכאשר רישום פלילי נמחק הוא הופך למסווג עוד יותר והוא חשוף לעיני גורמים בודדים בלבד.

אז איך מחשבים תקופת התיישנות של הרשעה?

תקופת ההתיישנות נגזרת ישירות מהעונש אשר הושת על הנאשם על ידי בית המשפט, והיא שונה בין מקרה בו הורשע בגיר למקרה בו הורשע קטין (נער מתחת לגיל 18 שנשפט בבית משפט לנוער):

העונש שהושת על הנאשם התיישנות הרשעת בגיר התיישנות הרשעת קטין
עונש של עד 1 שנת מאסר תקופת העונש בצירוף 7 שנים התיישנות ביום מתן גזר הדין
עונש של עד 3 שנות מאסר תקופת העונש בצירוף 7 שנים תקופת העונש בצירוף 5 שנים
עונש של עד 5 שנות מאסר תקופת העונש בצירוף 10 שנים תקופת העונש בצירוף 7 שנים
עונש של מעל 5 שנות מאסר תקופת העונש בצירוף 15 שנים תקופת העונש בצירוף 10 שנים
עונש אחר לרבות מאסר על תנאי, קנס, התחייבות, פסילת רישיון נהיגה. תקופת העונש בצירוף 7 שנים תקופת העונש בצירוף 3 שנים
סיום ההליך באי הרשעה התיישנות מיידית ביום מתן גזר הדין התיישנות ביום מתן גזר הדין

איך מחשבים מחיקת רישום פלילי / תיק פלילי?

רישום פלילי שהתיישן לפי החישוב בטבלה שלעיל הופך למעשה לנסתר מעיני חלק מהגופים, וכאשר רישום פלילי זה נמחק הוא הופך למסווג עוד יותר והוא חשוף לעיני גורמים בודדים בלבד.

משחלפו 10 שנים מתום תקופת ההתיישנות לפי הפירוט בטבלה שלעיל, מתבצעת פעולה של מחיקת רישום פלילי. היו לנידון מספר הרשעות, תחל תקופת המחיקה רק משתמו תקופות ההתיישנות של כל ההרשעות שלו.

כך לדוגמא במקרה אדם בגיר שהושת עליו עונש של 4 שנות מאסר:

  • תקופת ההתיישנות לפי החישוב בטבלה הנ"ל הינה תקופת העונש (במקרה זה 4 שנות מאסר) בצירוף 10 שנים – דהיינו תקופת התיישנות של 14 שנים.
  • תקופת מחיקת תיק פלילי הינה 10 שנים מתום תקופת ההתיישנות (14 שנים במקרה זה) – דהיינו תקופת המחיקה תהיה 24 שנים מיום ההרשעה.

באילו מקרים קיימת תקופה קצרה מהרגיל למחיקת הרישום?

בהתאם לחוק המרשם הפלילי ישנם מקרים חריגים בהם אין תקופת התיישנות (התיישנות מיידית עם מתן גזר הדין), ותקופת מחיקת רישום פלילי הינה קצרה מהרגיל (10 שנים מתום תקופת ההתיישנות):

  1. הליך שהסתיים באי הרשעה בצירוף שעות לתועלת הציבור (של"צ) או צו פיקוח של שירות המבחן – תקופת מחיקת רישום פלילי של 5 שנים מיום פסק הדין.
  2. בעבירה שבגינה הוטל עונש של פיקוח קצין מבחן בלבד – תקופת מחיקת תיק פלילי של 5 שנים מיום פסק הדין.
  3. אם מדובר בעבירה שבוצעה על ידי קטין מתחת לגיל 14 – תקופת מחיקת רישום פלילי של 5 שנים מיום פסק הדין.
  4. בעבירה שבגינה הוטל צו טיפול לנוער לפי סעיף 2 – תקופת מחיקת תיק פלילי של 5 שנים מיום פסק הדין.
  5. אם מדובר בעבירה מסוג עוון שבוצעה על ידי קטין בין הגילאים 14-16 – תקופת מחיקה של 3 שנים מיום פסק הדין.

איך ניתן למחוק רישום פלילי ומחיקת רישום משטרתי (לקצר את תקופת ההתיישנות או המחיקה)?

חוק המרשם הפלילי קובע כי:

"נשיא המדינה רשאי לקצר או לבטל תקופת התיישנות ותקופת מחיקה של אדם, ולהחיל את סעיפים 14 ו-16 לגבי מי שעבר עבירה מן העבירות המנויות בסעיף 17".

סמכות החנינה מקנה לנשיא המדינה שיקול דעת ומרחב הכרעה עצמאי, וזו למעשה הסמכות המהותית ביותר של נשיא המדינה. סעיף 11(ב) לחוק-יסוד: נשיא המדינה קובע:

"לנשיא המדינה נתונה הסמכות לחון עבריינים ולהקל בעונשים על ידי הפחתתם או המרתם."

בקשה למחיקת רישום פלילי מהנשיא באמצעות עורך דין מחיקת רישום פלילי מגדילה את הסיכויים שהבקשה תתקבל, ולכן פחות מומלץ להגיש את בקשה באופן עצמאי וללא עורך דין.

דילוג לתוכן